manufaktura stolarska

Implementacja azotu, jako czystego, termoregulowanego nośnika lakieru w autorskim procesie lakierowania w stolarni

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności firmy oraz jakości wyrobów stolarskich poprzez polepszenie jakości powłok lakierniczych wszelkiego rodzaju wyrobów stolarskich, przy maksymalnym zwiększeniu potencjału produkcyjnego, a zarazem zminimalizowaniu kosztów zużycia materiałów i ograniczeniu niepożądanego wpływu na środowisko.

Dofinansowanie projektu z UE: 179 340,78 PLN

Adaptacja autorskiego procesu łączenia profili w energooszczędnych oknach i drzwiach drewnianych przy efektywnym wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i podniesienie konkurencyjności zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i narzędzi oraz inwestycje w zielone technologie.

Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału produkcyjnego i sprzedażowego przy zachowaniu najwyższej jakości rzemieślniczej produkcji, zredukowanie kosztów zużycia energii, ograniczeniu niepożądanego wpływu na środowisko. Kluczem do powodzenia projektu ma być zastosowanie autorskiego hybrydowego procesu łączenia profili narożników drewna acetylowanego w technologii na kontrprofil przy zastosowaniu kołków bukowych oraz dwugwintowych wkrętów metalowych.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0A0A/20-00

Dofinansowanie projektu z UE: 680 000,00 PLN

Poprawa warunków pracy w kontakcie z pyłem drewna