obrazek
de | en | pl
Niemiecki system domykania Syring to opatentowany zatrzask metalowy dzięki któremu zwiększa się siłę docisku drzwi do futryny bez użycia dodatkowych systemów elektronicznych a zatem bez zużywania dodatkowej energii.


Zastosowanie

Drzwi wejściowe pełnią bardzo istotną rolę w każdym domu. Podczas zimy, w krajach takich jak np. Niemcy, drzwi wejściowe narażone są na wahania temperatury rzędu -15 °C, na zewnątrz, +20 °C wewnątrz budynku. Oznacza to różnicę temperatur sięgającą 35°C. W tak wielkich amplitudach temperatury powietrza często dochodzi do wypaczania się skrzydeł drzwiowych, co prowadzi do zmniejszenia izolacyjności cieplnej oraz przeciągów, przyczyniając się tym samym do strat energii. Zimne powietrze przenika do budynku a ogrzane, ciepłe może wydostawać się na zewnątrz. W dobie wciąż zwiększających się kosztów ogrzewania, omawiana strata energii staje się coraz to bardziej odczuwalna finansowo. W krajach północy takich jak Norwegia czy Rosja temperatura rzędu -35 °C i mniej utrzymuje się tygodniami, co ma swoje przełożenie w jeszcze większym stopniu na odkształcenia się skrzydeł drzwiowych. Także w ciepłych miejscach takich jak Kalifornia w Stanach Zjednoczonych dochodzi do strat energii. Wiele domów posiada bardzo drogie w eksploatacji klimatyzacje. Tutaj często na skutek wypaczania się skrzydeł drzwiowych dochodzi do przenikania ciepłego powietrza do budynku, czy też wydostawania się chłodnego powietrza na zewnątrz.
Zamów!  Bamako  |  Oleska 24  |  42-700 Lubliniec  |  pl +48 34 357 27 30  |  de +49 30 887 892 92  |  f +48 34 357 27 31  |  info@bamako.pl  |  www.bamako.pl  |  roundcube
efrr