obrazek
pl

P.P.U.H. "BAMAKO" JAN FIKUS&MAŁGORZATA FIKUS SPÓŁKA CYWILNA realizuje projekt współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Tytuł projektu: „Adaptacja autorskiego procesu łączenia profili w energooszczędnych oknach i drzwiach drewnianych przy efektywnym wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej.”

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0A0A/20-00

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i podniesienie konkurencyjności zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i narzędzi oraz inwestycje w zielone technologie.

Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału produkcyjnego i sprzedażowego przy zachowaniu najwyższej jakości rzemieślniczej produkcji, zredukowanie kosztów zużycia energii, ograniczeniu niepożądanego wpływu na środowisko. Kluczem do powodzenia projektu ma być zastosowanie autorskiego hybrydowego procesu łączenia profili narożników drewna acetylowanego w technologii na kontrprofil przy zastosowaniu kołków bukowych oraz dwugwintowych wkrętów metalowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 680 000,00 PL


  Bamako  |  Oleska 24  |  42-700 Lubliniec  |  info@bamako.pl  |  www.bamako.pl
efrr